Simulasi Ancaman Keselamatan RTM Labuan.Published on 30 Aug, 2023

Simulasi diadakan untuk melihat sejauh mana kesedaran warga kerja jabatan berkaitan dalam menangani sesuatu kejadian kecemasan sekiranya berlaku. Latihan melibatkan pelbagai agensi penguatkuasaan dan keselamatan. Ia sekaligus menguji tahap kesiapsiagaan anggota serta pegawai dalam menangani sesuatu kejadian kecemasan.