Penglibatan sukan merupakan salah satu wadah yang terbaik dalam membangunkan modal insan. Oleh itu, antara inisiatif yang perlu digerakkan untuk membangunkan sukan adalah dengan mewujudkan fasiliti atau kemudahan sukan yang kondusif.

Menteri Wilayah Persekutuan, En. Khalid Abdul Samad berkata demikian, ketika merasmikan Gimnasium Wipers Labuan dan Pusat Sukan Tempur Labuan.

Katanya, beliau sentiasa menyokong inisiatif yang diambil oleh pihak majlis Sukan Wilayah Persekutuan, Jabatan Belia Dan Sukan Labuan dan pihak swasta, dalam memberikan komitmen dan kerjasama mewujudkan fasiliti sukan di pulau ini.

Tambah beliau, pembangunan sukan di pulau ini perlu digerakkan dan pihak kementerian Wilayah Persekutuan akan terus komited dalam membantu merealisasikan usaha membangunkan sukan di wilayah ini.