Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan telah dipilih sebagai sekolah perintis untuk pelancaran Integrated School Support System (i-THREE-S) , Pada April Depan. Ia sekaligus menjadikan Labuan sebagai satu-satunya negeri di Borneo, yang menggunakan kad pintar itu di sekolah.

Pengarah Winner Touch, En. Mohd. Fahiz Izzat berkata, setakat ini, sebanyak 102-buah sekolah rendah dan menegah, termasuk Institut Pengajian Tinggi Awam di Semenanjung Malaysia, telah menggunakan kad pintar itu. Penggunaannya telah bermula sejak tahun 2016, yang melibatkan kira-kira 300-ribu pelajar.

En. Mohd. Fahiz berkata, pihaknya kini merancang untuk memperluaskan penggunaannya di Borneo, dan akan melakukan program turun padang ke sekolah-sekolah untuk memberi taklimat mengenai pelaksanaan kad pintar i-THREE-S itu.