Majlis amanat Naib Canselor dan lafaz ikrar pelajar baharu Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan bertempat di Dewan Utama, UMSKAL.