Pematuhan Peraturan Keselamatan Perlindungan dan Arahan Keselamatan amat penting, agar pentadbiran jabatan dan agensi kerajaan lebih sistematik dan teratur.

Justeru, Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan, DCP Dato’ Sanusi Sidek berkata, Pegawai dan Penolong Pegawai Keselamatan Jabatan yang dilantik, perlu didedahkan berkaitan pengurusan keselamatan.

Katanya, ini bagi menangani ancaman serta menjalankan peranan dalam pengurusan keselamatan fizikal, instalasi, aset, dokumen dan peribadi, supaya setiap aspek berkenaan dalam keadaan selamat dan terpelihara.

Kursus bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai dasar dan peraturan serta sistem kawalan keselamatan jabatan, dalam memberikan keselamatan perlindungan yang berkesan.

Lebih 100 peserta terdiri Pegawai Keselamatan Jabatan (PKJ) dan Penolong Pegawai Keselamatan Jabatan (PPKJ), hadir kursus 2 hari anjuran Pejabat Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan (KPKK) Labuan.

Sementara itu, Dato’ Sanusi juga berharap, arahan-arahan keselamatan terbaru dari semasa ke semasa, perlu dilaksana dan dipatuhi penjawat awam.

Hadir sama, Pengarah Pejabat KPKK Labuan, Mohd. Azhar Yusoff, dan Mazlan Md. Noor, Pengarah Bahagian Keselamatan Fizikal Dan Penilaian Teknikal, Pejabat KPKK Putrajaya.