Bagi memastikan pembayaran gaji pekerja sektor swasta dapat dibayar mengikut ketetapan undang-undang, kerajaan memutuskan kakitangan bahagian Unit Kewangan atau Sumber Manusia dibenarkan untuk hadir ke tempat kerja, untuk menguruskan dan memproses pay-roll bagi tujuan pembayaran gaji. Menurut satu kenyataan media Kementerian Sumber Manusia, tempoh satu hari diberikan sama ada hari ini atau esok, dengan jumlah maksimum dibenarkan adalah 2-orang sahaja.

Menurut kenyataan itu, majikan perlu menyediakan dokumen pelepasan dan kebenaran untuk ke tempat kerja dengan menyenaraikan nama penuh, nombor kad pengenalan, serta nombor telefon majikan untuk dihubungi, bagi tujuan pengesahan. Pekerja terbabit perlu membawa dan mengemukakan dokumen tersebut, bagi memudahkan pergerakan mereka ke tempat kerja, sekiranya diminta oleh pihak berkuasa.