Karnival Jati Diri, Kesenian Kebudayaan Remaja dan Belia bukan sahaja dapat mengenali budaya tradisi semata-mata, tetapi menaikkan semangat patriotik cintakan negara.

Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rozman Isli berkata, menerusi program itu, dapat memperkasakan seni, budaya dan warisan ke arah mengukuhkan perpaduan negara.

Perpaduan adalah elemen yang sangat penting bagi memastikan kestabilan sesebuah negara dapat dikekalkan terutama dalam masyarakat berbilang kaum dan agama.

Beliau menyokong dan menggalakkan program sebegini diadakan dengan lebih kerap kerana ia merupakan medium yang dapat menarik minat generasi muda dan golongan belia terlibat sama dalam aktiviti yang sihat. Beliau berbangga melihat begitu ramai penyertaan golongan muda dalam menjayakan dan menyertai karnival itu.

Ia merupakan satu petanda yang sangat positif dalam usaha untuk terus memartabatkan khazanah budaya pada masa akan datang. Menerusi karnival itu juga secara tidak langsung merancakkan pendapatan ekonomi penduduk setempat yang berniaga sepanjang tiga hari karnival berlangsung.